Kisco
塑料材料 (注塑成形)

一般塑料

提供应用于建筑物, 电器及汽车部品的塑料材料如下:

- PVC
- PE
- PP
- ABS
- PU
- 塑化剂
- 稳定剂
- 橡胶


工程塑料

要求耐高温, 强韧性及成品尺寸变化小的塑料材料及合成材料

- PC
- PVA
- PET
- PPS
- PBT
- PPE
- PPO
- 尼龙
- 合成材料